9 gode råd

Få gode råd til at inkludere børn med ADHD i skoleklassen ved hjælp af struktur, pauser og placering. Gør det nemt for barnet med ADHD at søge hjælp.

Download plakaten – 9 gode råd, der hjælper barnet med ADHD i klassen.

Skab visuel struktur for barnet med ADHD

Skab forudsigelighed for barnet ved at gøre strukturen visuel fx ved hjælp fra de 10 h’er, piktogrammer, billeder eller lign. Og forbered altid i god tid og 1:1 med barnet.

Lav delopgaver til barnet med ADHD

Mange børn med ADHD har svært ved at overskue mange opgaver på én gang. Del derfor opgaverne op, så mængden bliver nemmere at
overskue.

Giv barnet strukturerede pauser

Et barn med ADHD bliver nemt overstimuleret og har svært ved, at ’falde ned’ igen. Giv barnet strukturerede pauser i løbet af dagen. Fortæl hvad der skal ske i pausen, hvor den skal foregå og hvor lang tid.

Tænk over placering i klassen

For bedst muligt koncentration, tænk over hvor barnet sidder i klassen, og hvem de sidder sammen med. En afskærmet plads (”eget kontor”) kan ofte være en god hjælp.

Skab succesoplevelser for barnet med ADHD

Mange børn med ADHD oplever ofte følelsen af nederlag. Forsøg derfor at sætte rammerne for succes og giv ros, når det opnås. Her kan du downloade en plakat med 9 gode råd til at inkludere barnet med ADHD i klassen.

Sørg for gode rammer for koncentration

Begræns stimuli, ved fx at give barnet head-set på eller sidde et andet sted under opgaveløsning. Under højtlæsning kan barnet evt. ‘dimse’ med noget eller tegne for bedre at kunne koncentrere sig om at lytte.

Hjælp barnet til at mærke sig selv

Støt barnet til at mærke sig selv og følelsesregulere v.h.a. visuel graduering fx med batteribarometer, følelsestermometer, farvegraduering (rød, gul, grøn) eller andet, der giver mening. Tal om, hvilke strategier man kan bruge, når man ”er i rød”.

Understøt den ringe tidsfornemmelse

Børn med ADHD har en ringe tidsfornemmelse. Understøt tidsfornemmelsen ved hjælp af time-timer eller æggeur.

Gør det nemt for barnet at bede om hjælp

Barnet har ofte svært ved at bede om hjælp, og begynder at lave noget andet, hvis de ikke ved hvad det skal. Aftal hvad barnet gør, når det ønsker hjælp, f.eks.
sæt en vandflaske på hjørnet af bordet (så ved du, at barnet har brug for hjælp).

Har du spørgsmål til børnebogsserien “Allan har ADHD” – så kontakt Emilie og Tine.