Forumteater

Klassetrin: 0. – 3. klasse

Download aktivitet som PDF her.

Forumteater er en teaterform, som tager udgangspunkt i elevens egen forståelse af det, der foregår i teaterstykket. Eleverne skal opføre forskellige episoder fra Allan og Svip bøgerne,  der viser forskellige problemstillinger, der gennem dialog og diskussion skal blive tydelige for eleverne. Forumteater giver eleverne mulighed for at træne og udforske forskellige handlemuligheder og konfliktløsninger, på en sjov og spændende måde.

Hvorfor denne aktivitet?

 • for at udvikle elevernes kompetence til at indgå i socialt samspil med andre
 • for at lære eleverne at sætte sig i andres sted ved at deltage i rollespil
 • for at få eleverne til at diskuterer handlemuligheder for eleverne i hverdagssituationer

Hvad skal jeg bruge?

Allan og Svip bøgerne

Hvad skal jeg lave?

 1. Udvælg en eller flere episoder fra bøgerne.
 2. Læs den udvalgte episode med eleverne.
 3. Udvælg nogle elever der skal udspille episoden foran klassen.
 4. I første runde skal eleverne opføre episoden præcist som den står skrevet i bogen. 
 5. Hav en fælles dialog om hvad der sker i episoden, hvordan det føles for eleverne i rollerne og om der er noget nogle af aktørerne kunne gøre anderledes.
 6. I anden runde er det tilladt for de andre elever at råbe “STOP”, hvorefter man må bytte rolle med en af eleverne der opfører episoden, og foreslå noget nyt at sige eller gøre i episoden.
 7. Dette kan gentages indtil eleverne ikke har flere nye forslag til handlemuligheder. 
 8. Eleverne opfører sketchen igen, hvor eleverne nu må afbryde og komme med nye handlemuligheder.

Forslag

Hvis eleverne er nervøse for at opføre sketchen eller byde ind, så husk dem på at ingen af jer er skuespillere, men at I øver jer sammen og at I hjælper undervejs. I tilfælde af at eleverne ikke tør, kan I alternativt diskuterer handlemulighederne mundtligt på klassen.

Eleverne eller læreren kan selv forsøge at lave sketches med udgangspunkt i deres egen hverdag, som kan opføres og diskuteres.