Hvem står bag ADHD i Børnehøjde?

Bag ‘ADHD i børnehøjde’ står vi, Tine Rudfeld og Emilie Stougård. Vi kender hinanden fra Universitet, hvor vi begge har studeret en kandidat i pædagogisk antropologi.

Idéen til materialet opstod, da vi oplevede, at mange forældre og lærere til børn i indskolingen, manglede redskaber til at tale med de mindste børn om diagnoser – derfor begyndte vi sammen at skrive historien om Allan og Svip.

Bøgerne skal give barnet med ADHD mulighed for at kunne spejle sig i litteratur, give klassekammeraterne en forståelse samt give den voksne redskaber, der kan åbne for dialog om fællesskab og forskelligheder.

Bogserien er udgivet igennem forlaget Æsop, hvor bøgerne også kan købes. Denne side er drevet af os, og skal støtte læreren i arbejdet med Allan og Svip bøgerne.

Emilie Stougård er uddannet pædagog og pædagogisk antropolog. Emilie har i flere år arbejdet som specialpædagogisk konsulent og VISO-specialist inden for ADHD- og autisme-området, hvor hun har undervist forældre, lærere og pædagoger i diagnoseforståelse, og samtidig vejledt i at skabe større trivsel for børn med diagnoser. Emilie arbejder i dag som udviklingskonsulent i et videnscenter, hvor hun udvikler vejlednings- og undervisningsmateriale på bl.a. grundskoleområdet.

Kontakt: Emilie@adhdibornehojde.dk

Tine Rudfeld er uddannet lærer og pædagogisk antropolog. Tine arbejder som folkeskolelærer og som AKT-medarbejder, hvor opgaven går ud på at inkludere elever med udfordringer i skolen. Tine har i flere år arbejdet med anbragte børn med diagnoser. Gennem frivilligt arbejde har Tine faciliteret og afholdt workshops om mangfoldighed for grundskoler, gymnasier og videregående uddannelser.

Kontakt: Tine@adhdibornehojde.dk