Vi har udviklet et materiale, som skal hjælpe til at arbejde ind i bogserien “Allan har ADHD”. På denne side kan du finde og downloade aktiviteterne. Har du ikke købt bøgerne endnu, kan du købe bøgerne “Allan har ADHD” her.

I dette materiale sætter vi rammen for at tale om ADHD i børnehøjde, så både barnet med diagnosen, klassekammeraterne og de voksne kan få en større forståelse for ADHD.

Idéen til bøgerne “Allan har ADHD” opstod, da vi igennem vores  arbejde oplevede, at mange lærere, pædagoger og forældre efterspurgte redskaber til at tale med børn i indskolingen om ADHD.

Der har aldrig siddet flere børn med ADHD i de almene klasser, end der gør nu. ADHD-foreningen anslår [2021], at 2-3% af skolebørnene i Danmark har ADHD. Det betyder, at der i de fleste almene klasser sidder mindst ét barn med ADHD. 

Formål med materialet

Formålet med materialet er

  • at optimere børns og voksnes forståelse for ADHD.
  • at give børn med ADHD, mulighed for at spejle sig, og føle sig forstået.
  • at hjælpe den voksne med at skabe et læringsrum, der gør det lettere at tale med børnene om diagnoser, forskelligheder og fællesskab.

Du kan bruge netop de aktiviteter, som passer ind i din skoleklasse, eller tage en gruppe elever ud og bruge aktiviteterne med dem.

Målgruppen for materialet

Materialet vil være anvendeligt i alle indskolingsklasser eller specialklasser, hvor eleverne har et funktionsniveau på 6-10 år.

I forbindelse med hver aktivitet, giver vi et forslag til en passende målgruppe. Dette er dog blot vejledende, og man kan selv udvælge hvilke aktiviteter, der passer til den pågældende klasse/gruppe.

Ud over aktiviteter, kan du finde samtaleredskaber til børn med ADHD.