Mit batteri

Børn med ADHD oplever at deres energiniveau kan svinge meget. Ligeledes oplever Allan, at han kan gå fra at være fuld af energi til pludselig at have mistet al energi. Det er der mange børn både med og uden ADHD der kender. I denne aktivitet skal eleverne alene eller gennem samtale med en voksen udfylde deres eget personlige batteri for at blive bevidste om deres eget energiniveau.

Klassetrin: 1. – 3. klasse

Download aktiviteten – mit batteri, der hjælper børn med ADHD til at forstå egne behov.

Mit Batteri – kopiark

Hvorfor denne aktivitet?

  • for at give eleverne en større selvforståelse
  • for at gøre eleven bevidst om egne behov
  • for at give læreren større viden om, hvad der kan være med til at lade den enkelte elevs batterier op

Hvad skal jeg bruge?

Kopiark: “Mit batteri”

Blyant

Hvad skal jeg lave?

  1. Print kopiarket “Mit batteri” ud til alle deltagende elever.
  2. Hav en fælles samtale med klassen/eleven om, hvordan man kan have det når man er fuld af energi, når man har lidt energi eller når man er løbet tør for energi. 
  3. Præsenter eleverne/eleven for kopiarket og lad eleverne/eleven udfylde arket selv, eller lad eleverne udfylde deres batterier i mindre grupper, eller til en individuel samtale. Eleven kan enten tegne, lave hele sætninger eller skrive stikord i modellen.
  4. Eleverne kan fremlægge deres batterier for hinanden, og efterfølgende kan batterierne hænges op i klassen.

Forslag

Hvis eleverne svært ved at finde på hvad de skal tegne eller skrive, kan I fælles i klassen starte med at udfylde et kopiark sammen i fællesskab, så eleverne har et visuelt eksempel på hvordan deres batteri kan komme til at se ud.

Under redskaber kan du finde et samtaleredskab, som giver mulighed for at tale mere i dybden om elevens strategier. Find mere information om samtaleredskabet og download batterimodellen her.