Mit eget væsen

Klassetrin: 1. – 3. klasse

Download aktivitet som PDF her.

Allan opfatter sin ADHD som et usynligt væsen, der kan være meget forstyrrende. Allan kalder sit væsen for Svip. Svip kan både være irriterende og berigende – irriterende, fordi forstyrrelserne kan føre Allan ud i problemer – berigende, fordi Svip også kan være kreativ og opfindsom.

I denne aktivitet skal eleverne forsøge at bruge deres fantasi og forestille sig, at de, ligesom Allan, har deres eget “væsen”.

Det er meget vigtigt at understrege over for eleverne, at blot fordi man leger, at man har en fantasifigur som følgesvend, betyder det ikke, at man har ADHD ligesom Allan.

Sidder du som lærer/pædagog med et barn med ADHD eller anden diagnose, kan denne øvelse bruges til at hjælpe barnet med at forstå sin diagnose.

Hvorfor denne aktivitet?

  • for at styrke elevens selvforståelse
  • for at lære eleven at sætte ord på egne styrker og svagheder

Hvad skal jeg bruge?

Kopiark: “Mit eget væsen”. Download her.

Hvad skal jeg lave?

  • Læs/genlæs side 1-4 fra en af Allan-bøgerne for eleverne.        
  • Tal med dem om fantasifiguren Svip. Hvad tænker de om Svip? Har nogle af eleverne selv prøvet at have en fantasifigur som følgesvend?
  • Bed eleverne om at forestille sig, hvordan deres eget personlige ”væsen” kunne se ud, hvis de havde et.
  • Gennemgå kopiark: “Mit eget væsen” for klassen, og del arkene ud til eleverne.
  • Bed eleverne udfylde kopiarket. I rammen skal deres ”væsen” portrætteres, og efterfølgende skal de udfylde informationer om deres ”væsen”.
  • Når arkene er udfyldte, præsenterer eleverne deres ”væsen” for hinanden – enten for hele klassen eller to og to.

Udbygning:
Kombinér aktiviteten med faget billedkunst, hvor eleverne f.eks. kan sy deres eget væsen i filt

Forslag

Start eventuelt med at give eleverne tomme papirark, hvor de kan øve sig på at tegne forskellige væsener, indtil de er tilfredse.

For nogle elever vil denne øvelse virke meget abstrakt og vil kræve en ekstra snak. Kom med konkrete eksempler på tavlen, der kan sætte elevernes tanker i gang såsom: Hvordan føles det indeni, når man er vred, ked af det, glad osv., og hvad gør du i de situationer?