Viden om ADHD

ADHD er en forkortelse for ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’, som på dansk betegnes som en opmærksomhedsforstyrrelse. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse. Symptomerne på ADHD kan inddeles i tre kernesymptomer:

Opmærksomhed, hvilket indebærer:

 • Koncentrationsproblemer
 • Let afledelighed
 • Problemer med at organisere
 • Manglende overblik
 • Glemsomhed
 • Manglende initiering

Hyperaktivitet, hvilket indebærer:

 • Fysisk uro
 • Rastløshed og indre uro
 • Manglende evne til at slappe af
 • Tendens til at snakke meget
 • Manglende initiativ
 • Opgivende adfærd
 • Tendens til at falde hen i egne tanker

Impulsivitet, hvilket indebærer:

 • Utidige reaktioner
 • Tendens til at afbryde eller forstyrre
 • Vanskeligheder ved at vente
 • Manglende tanke før handling

Førende ADHD-forsker, Russel Barkley, betegner ADHD som en eksekutiv dysfunktion. De eksekutive funktioner kan betegnes som ’hjernens direktør’. Det er en del af vores arbejdshukommelse, og er den funktion, som vi bruger, når vi får en idé, planlægger at udføre den, gennemfører udførelsen og efterfølgende evaluerer den og benytter passende reaktioner i processen. Disse funktioner benyttes i forhold til problemløsning. 

Mennesker med ADHD kan have svært ved at se frem i tiden, og de lever mest i nuet. De har svært ved at bruge tidligere erfaringer og anvende disse effektivt til at håndtere forskellige livssituationer. Karakteristisk for mennesker med ADHD er, at de ofte let distraheres af ydre stimuli, motorisk eller indre uro og rastløshed samt hurtig eller uovervejet ageren. 

Mennesker med ADHD har som regel en intelligens svarende til jævnaldrende, men de har svært ved at benytte den viden, de har. Mange tror, at børn med ADHD ikke kan koncentrere sig, men det kan de godt, når det giver mening for dem, og de er motiverede. Det bliver vanskeligt for dem, når de skal skifte opmærksomhedsfokus. De udtrættes og udmattes hurtigt, da de kun kan koncentrere sig i kort tid ad gangen. De har derfor brug for mange pauser. De glemmer ofte, hvad der bliver sagt, og mundtlige beskeder sætter sig ikke fast. Barnet kan fremstå uinteresseret eller modarbejdende, hvilket skyldes deres ADHD-diagnose. 


I skolen kan barnet med ADHD have svært ved

 • At opretholde opmærksomheden
 • At have delt opmærksomhed
 • At komme tilbage til opgaven, når de mister opmærksomheden
 • At skifte fokus
 • At mærke sig selv som fx kulde, sult, træthed
 • At skabe overblik og lægge en plan
 • At fornemme skolekammeraters grænser og følelser
 • At styre sit temperament 
 • At sidde stille
 • At forstå konsekvensen af sine handlinger 
 • At forstå andres reaktioner